MINI TEST SPRAWNOŚCI

TRENING CZYNI MISTRZA

Zgłaszając dziecko na Pierwszy Siatkarski Trening można w zgłoszeniu podać informację w punkcie Mini-Test Sprawności. 

Obowiązkowo przed ćwiczeniem należy zrobić dobrą rozgrzewkę!

Skok w dal obunóż z miejsca.
Ćwiczenie można wykonać w dowolnym miejscu na stabilnej powierzchni w odpowiednim sportowym obuwiu. 

Opis
Ustawiamy się na wyznaczonej linii, stopy równolegle rozstawione na szerokość bioder.
Od lini rozciągamy miarkę długości ok. 2-3 metrów.
Wykonujemy kilka zamachów ramionami razem z uginaniem kolan do półprzysiadu.
Następnie wykonujemy skok (Uwaga! NIE WOLNO przed samym skokiem zmienić ustawienia stóp czyli wykonać tzw. naskoku). W skoku pomaga energiczny wymach ramion do przodu. Lądujemy bez podpierania się rękami. Jako wynik podajemy w centymetrach odległość od linii odbicia do bliższej pięty.