NABORY

OD MAŁOLATA DO MISTRZA ŚWIATA

Jednym z podstawowych zadań trenerów nauczania początkowego jest poszukiwanie do siatkówki dzieci o szczególnych predyspozycjach.
W środowisku trenerów dzieci i młodzieży krąży przewrotna maksyma: Ty nie trenuj tylko szukaj. I tak właśnie postępują trenerzy. Szukają... w szkole, na ulicy, w sklepie, teatrze, na wakacjach, wśród znajomych. Znalezienie siatkarskiego talentu to zadanie bardzo trudne.

Bardzo często w siatkówce odnajdują się dzieci, które z racji swoich nietypowych parametrów (długość kończyn, szczupłość) nie błyszczą w szkolnej sportowej rywalizacji. To co w młodym wieku czasami przeszkadza może z czasem być atutem właśnie w siatkówce.

Trenerzy siatkówki w trakcie szkolenia podstawowego, patrząc na dziecko zadają sobie pytanie: Czy z tej mąki będzie chleb? Czy w tym dziecku drzemią siatkarski potencjał i talent, czy i jakie perspektywy ma młody adept siatkówki? Szczera odpowiedź na te pytania to dobry fundament do dalszej pracy z podopiecznymi.

Nie ma oczywiście norm, reguł i innych jednoznacznych wskazań. Każde dziecko może z czasem z „brzydkiego” (pozornie) kaczątka stać się pięknym białym łabędziem. Dlatego tym większa odpowiedzialność spoczywa na trenerach dokonujących naborów. 

Sekcja chłopców: www.ksmetro.pl 
Sekcja dziewcząt: www.siatkarkimetro.pl

Zapraszamy na siatkarskie treningi dziewczęta i chłopców.